Hasta Yatış, Çıkış İşlemleri

HASTA KABUL YATIŞ

1.Hasta İlk müracaatında poliklinik katlarında bulunan hasta kabul bankolarında bulunan görevli personel tarafından hizmet verilmektedir.

2.Hasta ilk müracaatında poliklinik katlarında bulunan hasta kabul bankolarında bulunan görevli personel tarafından 08:00-16:00 saatleri arası görev verilmekte ve 16:00-07:30 saatleri arası bu hizmet acil vezne tarafından verilmektedir.

3.Yatışına karar verilen hasta poliklinik işlemleri bittikten sonra doktor tarafından düzenlenen yatış evraklarıyla birlikte yatışı yapılacak olan servise başvurur.Burada bulunan kat sekreteri yatış işlemini gerçekleştirir.

4.Hastalar poliklinik muayene sırası alabimek için kimlikleri ile başvururlar.

5-Hastaların poliklinik başvurularında kendilerinin müracaatları gerekmektedir.

6.Ücretli hastaların hastaneye başvurularında fatura işlemleri ücretli veznesinde yapılır.Ücretli hastaların hastanede yatarak tedavi görmeleri durumunda faturaları hastane çıkışı sırasında yapılır.


ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

1.Hasta çıkış işlemleri bilgi işlem tıbbi sekreteri tarafından yapılır. Çıkış işlemlerinin tamamlanması ile hasta taburcu edilir.

2.Ücretli hastalar faturalarının hazırlanması ve ödemelerini yapmalarını müteakip taburcu olurlar.